Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0595-572700 / 06-54377015
  • info@jokedeboerverzekeringen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Pensioen

Het pensioenstel in Nederland rust op drie pijlers.

  1. De eerste pijler is het basispensioen.
  2. De tweede pijler is wat in de secundaire arbeidsvoorwaarden tussen werkgever en werknemer is geregeld.
  3. De derde pijler is wat de werknemer zelf heeft geregeld voor een aanvullend pensioen.

De Algemene Ouderdomswet ( AOW) is een basispensioen voor mensen die 65 jaar of ouder zijn . Iedereen die in Nederland woont of werkt bouwt ouderdomspensioen op. Vanaf uw 15e jaar bouwt u 2% per jaar AOW pensioen op. U ontvangt een volledig AOW pensioen als u vanaf uw 15e tot 65 jaar verzekerd bent geweest. Voor ieder jaar dat u niet verzekerd bent geweest wordt er 2% gekort. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u in het buitenland woont of werkt.
U heeft een zelfstandig recht op AOW. De hoogte van de AOW-uitkering is dus afhankelijk hoeveel jaren u verzekerd bent geweest en de leeftijd van uw eventuele partner. Als uw partner nog geen 65 jaar is krijgt uw partner nog geen AOW. U ontvangt daarom een extra bedrag bovenop uw AOW pensioen. Als uw partner dan werkt wordt deze toeslag verlaagd.

Deze toeslag vervalt in januari 2015.
Wordt u 65 jaar na 1 januari 2015 en is uw partner jonger dan 65 dan ontvangt u geen toeslag.
In veel situaties betekent dit dat het inkomen op 65e jarige leeftijd behoorlijk naar beneden gaat. Joke de Boer Verzekeringen & Hypotheken kan voor u berekenen wat uw AOW gaat worden.

Op dit moment is de AOW gerechtigde leeftijd 67 jaar. 


De tweede pijler zijn de voorzieningen die verzorgd worden in overleg tussen de werkgever en de werknemer. In de secundaire arbeidsvoorwaarden wordt aangegeven welke bedrijfspensioenfonds van toepassing is.
Er zijn bij de bedrijfspensioenfondsen verschillende systemen. Een middelloonregeling, een eindloonregeling of een beschikbare premieregeling. Het pensioengevend salaris minus de zogenoemde franchise (het bedrag waarover geen pensioen wordt berekend) is de pensioengrondslag. Over de pensioengrondslag wordt pensioen berekend. Aan de hand van uw pensioenbrief kunnen wij inventariseren wat de hoogte van uw
Ouderdoms- en Nabestaandenpensioen via het bedrijfspensioenfonds is.
Heeft u geen flauw idee wat de hoogte van uw Ouderdoms- of Nabestaandenpensioen is? Maak dan een afspraak met Joke de Boer.

Wij mogen voor de tweede pijler pensioen geen advies en bemiddeling meer uitvoeren.

De derde pijler is wat u zelf heeft geregeld.
Welke voorzieningen heeft u zelf getroffen in aanvulling op uw AOW. Heeft u lijfrente- en/of kapitaalverzekeringen gesloten?
Komen er gegarandeerde kapitalen vrij of is het kapitaal afhankelijk van het rendement?

Naast het Ouderdomspensioen is natuurlijk het Nabestaandenpensioen ook belangrijk. Hoe is dat bij u geregeld?

Zoals u ziet is het een moeilijk materie. Uw onafhankelijk adviseur, Joke de Boer, kan voor u haarfijn uitzoeken wat u heeft en adviseren wat wellicht wenselijk is. Maak zo snel mogelijk een afspraak.

U kunt ons bereiken via het tabje "contact"rechts op uw scherm.