Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0595-572700 / 06-54377015
  • info@jokedeboerverzekeringen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

25-10-2018

Hypotheek. Welke verzekeringen heb je dan nodig?

Je hebt een huis gekocht. Je sluit een hypotheek af om de aankoop te financieren, en neemt dan de volgende stap. Welke verzekeringen heb je nodig? 

Eigenlijk sluit je verzekeringen alleen af om te voorkomen dat je bij tegenspoed financieel aan de grond raakt. Verzekeringen geven dus 'rugdekking'. Voor een huiseigenaar is dat niet anders. Sterker nog, er komen risico's bij. Temeer daar je met een het afsluiten van een hypotheek een hoge schuld op de schouders krijgt. 

Verzeker jouw huis tegen schade

De eerste verzekering waar je aan moet denken is de opstalverzekering, die je bescherming biedt wanneer de woning beschadigd raakt (of zelfs volledig verloren gaat) bij bijvoorbeeld brand, storm en hagel. Vooral het risico van brand moet verzekerd zijn. Want door brand kan het huis binnen een paar minuten volledig verwoest worden. De kans op brand is natuurlijk klein, maar als het gebeurt kunnen de gevolgen enorm zijn. De bank waar de hypotheek is afgesloten zal het afsluiten van een opstalverzekering daarom ook verplicht stellen.

Zijn de hypotheeklasten nog te betalen na overlijden?

Wanneer één van de huiseigenaren overlijdt is de vraag of de nabestaanden daarna de hypotheek nog kunnen opbrengen. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je er voor zorgen, dat direct na overlijden een uitkering volgt die de nabestaanden in staat stelt (een deel van) de hypotheek af te lossen.
Net als bij de opstalverzekering kan de bank bij het verstrekken van een hypotheek daarom ook een overlijdensrisicoverzekering verplicht stellen.

Hoe hoog een dergelijke verzekering moet zijn hangt nauw samen met de vraag wat de nabestaanden zelf nog op kunnen brengen, na het overlijden van de kostwinner. Maar doorgaans zijn de premies voor dergelijke verzekeringen zo laag, dat het het overwegen waard is de verzekerde bedragen even hoog te laten zijn als de hypotheek. Het geeft de nabestaanden gelijk een heleboel rust.

Zijn de hypotheeklasten ook nog betaalbaar na arbeidsongeschiktheid?

Het niet meer kunnen werken door een ongeval of een ziekte is ook iets om rekening mee te houden. Vooral als de hypotheeklasten een zware druk leggen op het maandelijks te besteden bedrag is het goed om stil te staan bij de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Werknemers hebben onder voorwaarden recht op een WIA-uitkering, maar de hoogte van de uitkering is aanzienlijk lager dan het laatst genoten inkomen. 

En wat wanneer werkloosheid in het spel is?

Eigenlijk geldt daar hetzelfde voor. Een ww-uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden en daarom niet eens meer goed te prognosticeren. Wat dat betreft kan het erg verstandig zijn rekening te houden met zwarte scenario's. Temeer daar iemand met een huurwoning eventueel kan verhuizen naar een goedkopere woning. Iets wat bij een eigen woning niet zo makkelijk meer is.

Houd er dus rekening mee dat je naast de hypotheek ook moet zorgen voor extra zekerheden. De hypotheek heeft een looptijd van tientallen jaren. Wanneer dan de risico's goed afgedekt zijn woont dat een stuk prettiger. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens