Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0595-572700 / 06-54377015
  • info@jokedeboerverzekeringen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Niet alleen binnen de Nederlandse maatschappij, maar ook in het economisch verkeer wordt milieubescherming steeds belangrijker. Aantasting van het milieu moet worden voorkomen. De wetgeving wordt wat milieu betreft steeds strenger.

Tal van milieu-organisaties houden het opereren en functioneren van het bedrijfsleven in het oog. Fouten en verkeerde handelingen met daaropvolgende schade voor het milieu kunnen grote financiële gevolgen hebben.

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking tegen milieuschade. Voor dit soort schadeclaims bied Joke de Boer Verzekeringen en Hypotheken een uitstekende extra verzekering aan: de Milieuschadeverzekering. De Milieuschadeverzekering kan als een aanvullende verzekering bij de gebouwenverzekeringen worden gesloten. De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten bij verontreiniging van bodem en/of grond- en oppervlaktewater als u eigen locatie is verontreinigd.. De verontreiniging moet dan wel veroorzaakt zijn door een op de polis verzekerd gevaar. Bij schade aan derden wordt ook vaak de gevolgschade van een verontreiniging van bodem en/of water vergoed.

Wilt u meer informatie maak dan een afspraak met de medewerkers van Joke de Boer Verzekeringen & Hypotheken.

 

U kunt ons bereiken via het tabje "contact" rechts op uw scherm.